FEDER

Megnevezés

A legtöbb kézirat illetve kódex mely ránk maradt, nem tesz különbséget a kard és feder között, mindkettőt kardnak hívja. A német feder szó jelentése madártoll, írótoll, de a XVII. században gyakran használták fém rugók megnevezésére is, így könnyen elképzelhető, hogy a feder megnevezés az eszköz rugalmasságára utal. Ugyancsak erre enged következtetni a történelem egy jól ismert vívócéhe a Federfechter (1570, Prága) akiknek a neve látszólag összeforrt a fechtfeder megnevezéssel. Állítólag a Marx testvérek gúnyolták őket, miszerint a Federfechter-ek nem fegyverekkel vívnak, hanem pattogó „rugókkal”.

Maga a federschwert egy modern szó, egy neologizmus, ami hozzávetőlegesen 100 éve keletkezett. Azon eszközöket hívjuk ma így, melyeket a vívás tudományának gyakorlására vagy vívótornákra készítettek. A XVI. század során a rapier folyamatosan kiszorította a hosszúkardot, mint párbajfegyvert, így a kevésbé halálos feder mint gyakorlóeszköz került előtérbe a vívócéheken belül.

Joachim Meyer – federes ábrázolás (www.wiktenauer.com)

Kialakítás

Mivel a vívótermi elfoglaltságok, tornák nem kívánják meg élet kioltását vagy súlyos seb ejtését, így ezek a gyakorlóeszközök tompa éllel és lekerekített, ritkábban visszahajtott heggyel készültek, ezzel csökkentve a sérülések esélyét.

Német területről származó feder a XVI. századból (https://hroarr.com/)

Olasz területről származó feder a XVII. századból (https://hroarr.com/)

Vékony penge és viszonylag nagy ricasso (Schilt) jellemezte őket. A markolat és markolatgomb tömege nagyobb a megszokottnál, ezzel érve el, hogy az eszköz súlypontja a keresztvastól ne kerüljön túl messzire. Kiképzését tekintve inkább a blossfechten vívásforma gyakorlására alkalmasak. Ugyan nem fegyver, de a lehető legközelebb áll hozzá.

Napjainkban

A fentebb részletezett federschwert-ek modern analógiái az MHS versenyein is alkalmazott féderek, melyek komoly minőségbiztosítási feltételeknek kell megfelelniük. Ezek az eszközök nagy élvastagsággal és visszahajtott heggyel, valamint rugalmas pengéjükkel biztonságos vívásra adnak lehetőséget, a megfelelő védőfelszerelések megléte és kellő kontroll alkalmazása mellett.